dimecres, 25 de març del 2009

Assemblea
Divendres 27 de març
ens trobem
a les 21:00
al cafè Bohemi

diumenge, 8 de març del 2009

Aixecament de voreres


Altres pobles, molt propers al nostre, com Palafolls, però amb una sensibilitat medi ambiental diametralment oposada a la que ens té acostumat el nostre ajuntament, tot i tractar-se del mateix partit, han fet front al mal argumentat per l'alcaldessa aixecament de voreres per les arrels horitzontals, simplement tallant-les i preservant l'arbre com a objecte de valor patrimonial que és en si mateix i el benefici que n'obtenim d'ell, una inversió a molt llarg plaç en temps, dedicació i diners que només s'amortitza amb paciència, sentit comú i coneixement. Tot el que semble ser, manca als nostres polítics municipals malgratencs.

dimarts, 3 de març del 2009

De pudors, culpables i embolicadors

Seguint els consells de la nostra alcaldessa pengem la transcripció literal del què va respondre a la veïna que es queixa de "presumptes" pudors de la Riera (tram de Can Feliciano). Queda a les vostres mans el fer-ne la corresponent valoració.

La veïna entra i exposa la pudor que li ve de la riera, ...

L’alcaldessa respon:

“Tu parles per la part de la polèmica de Can Feliciano, Rosa jo ho dic perquè ho sentí tothom, quan l’Ajuntament decideix arreglar aquesta Riera és per dos raons, una perquè es converteixi en un passeig d’eix vertebrador, perquè la gent pugui arribar al parque i del parque de dalt al parque de baix i del parque de dalt a la plaça de la barretina i que tan el turista com el de fora doni vida al poble i que per tan això està molt pensat i meditat, l’altre és perquè a sota d’aquesta riera famosa que és la zona verda per segons qui del pulmó de Malgrat i que jo no he vist passejar mai a ningú, eh!!, ara de tan en tan hi va algú” la veïna diu “a on a on?” L’alcaldessa respon “per la Riera” i la veïna diu “doncs jo no veig a ningú” i l’alcaldessa diu “eh, per això i de tan en tan hi van perquè han de demostrar que la riera és el pulmó verd. Aquesta Riera a sota hi havia la tuberia de porqueria de sanejament i que per tan hi havien connexions molt mal fetes i en el carrer de Riera sobretot, quan plovia, allò què dèiem del que passa en el passeig Marítim a baix passava a dalt, entrava amb càrrega i sortia la porquería pel carrer de Riera, les compreses,... bé, el que surt amb porqueria d’aquestes, no?, per tan la intenció era també donar un dimensionat en aquesta tuberia perquè es pogués arreglar i a vegades, doncs, bueno, passen coses en els Ajuntaments que per més que tu vulguis explicar les coses, doncs, aaa!!, no interessa escoltal-se i això ha quedat paralitzat, com es resoldrà aquest tema, no ho sé, estem fent tot lo que puguem amb l’ACA, jo entenc que al final es resoldrà i que l’Ajuntament al final farem allò que vam dir que faríem, però que porta un retràs d’un any o dos i que bueno i que estem aquí”.

La Sra. explica, una vegada més, que fa pudor, que fa 21 anys que hi viu i que mai havia sentit pudor, però des de aquest estiu passat sí, diu que ara no se sent, però com hagi de passar un altre estiu així i que fa molta pudor,...

La Conxita diu “que sí, que sí, que tens tota la raó i que això ara estaria canalitzat, que estaria pues mira mínimament bé i que pues mira aquí estem i a veure com ho podem resoldre, jo crec, jo et puc dir, que crec que es resoldrà, eh!”

La dona insisteix amb la pudor, …

La Conxita diu “que sí, que sí, és una llàstima perquè coses que podrien estar resoltes i que es podrien haver arreglat, pues aquí estem”

La veïna insisteix i diu que en d’altres veïns li entra la pudor pel darrera.

La Conxita diu “que sí, que sí i que sàpigues que fem tot el que podem i que quan les coses s’emboliquen després costa molt desembolicar-les, ara que al final es desemboliquen, però costa més”.DECLARACIONS DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RIERA
DE CAN FELICIANO A LA RÀDIO.
La Plataforma en Defensa de la Riera de Can Feliciano arrel de les paraules de la Sra. Conxita Campoy, Alcaldessa de Malgrat en el programa línea directe del mes de febrer d’enguany, vol fer una sèrie d’aclariments:

En quan a la Riera de Can Feliciano: De cap de les maneres es pot atribuir a les persones que han demandat al jutjat contenciós administratiu la nul·litat de l’acord de Ple pel qual es sol·licita la continuació de les obres segons el projecte primer i no l’alternatiu, la responsabilitat dels problemes d’olors que l’espai provoca. Tan és així que, la Plataforma va sol·licitar, entre d’altres i tot sabent que és obligació de les Administracions actuants, la mesura cautelar de mantenir aquest espai en condicions de salubritat, higiene i seguretat. Aquesta mesura ens va ser denegada perquè la Jutgessa reafirma que aquesta ja és una obligació de les Administracions. En conseqüència i per tal d’advertir als veïns “presumptament” afectats per les pudors, diem:
  • Que aquesta queixa l’han de dirigir a l’Ajuntament de Malgrat que és qui té l’obligació de donar solució, conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
  • Que no compartim, sota cap concepte, que la manera d’evitar problemes d’olors sigui la de formigonar la riera, perquè no és cert.
  • Que tampoc acceptem que aquest espai hagi de passar pel seu cobriment per crear un eix cívic i vertebrador/passeig. Aquest concepte apareix per primera vegada i en aquest tram en l’acord de Ple del 10 de gener de 2008 i aprofitem per informar tan a les persones del poble com als veïns de la zona que aquesta petició de modificació “nova” ha estat denegada per l’Agència Catalana de l’Aigua, que és qui ostenta la competència de zones fluvials.
En quan a la tala de l’arbrat de Malgrat: La Plataforma Salvem la Riera de Can Feliciano, vol denunciar públicament la falta de sensibilitat de l’Ajuntament vers els arbres de Malgrat i les tales que recentment s’han realitzat per ordre del consistori (com per exemple la realitzada al Polígon Industrial la setmana passada). No ens oposem al fet de que en primer lloc cal salvaguardar la seguretat de les persones, ara bé, creiem que hi ha una manca de planificació i coneixement en la matèria que ha provocat que en els últims dos mesos s’hagin tallat més de 15 arbres en el municipi. S’han tallat, no s’han podat, ni s’ha trasplantat. Per això plantegem que si no disposen de prous coneixements: No plantin més arbres si al cap de dos, tres, quatre o deu anys els han de tallar de soca a arrel.

I, per últim, volem deixar clar que les opinions de la Plataforma en Defensa de la Riera estan preses en Assemblea i que les fem emparant-nos en la participació ciutadana, concepte gens acceptat per l’equip de govern municipal.

Doble clic per ampliar