dilluns, 25 de gener del 2010

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
ANUNCI
Per resolució de l’Alcaldia 131/2010, de 25.01.2010 s’ha acordat reiniciar els tràmits de
la licitació per a l’adjudicació de les obres incloses al projecte “Canalització de la riera
de Palafolls, en el tram de Can Feliciano, comprès entre el Pont del C. Passada i el pont
del C. Riera”, atès que la Junta de Govern de 21.01.2010 resolgué les al·legacions
presentades i l’aprovació definitiva del projecte de referència. L’obertura dels sobres
núm. 1 (documentació administrativa) i núm. 2 (documentació tècnica) es realitzarà el
proper divendres, 29.01.2010, a les 13 hores.
La qual cosa es fa públic pel general coneixement.
Malgrat de Mar, 25 de gener de 2010.

L’ALCALDESSA
Conxita Campoy i Martí.

dimarts, 12 de gener del 2010

Aquí podeu llegir les al·legacions presentades per la Plataforma Salvem la Riera.