dimecres, 11 de maig del 2011

Desestimen el recurs d'ERC i ICV contra la canalització de la riera de Malgrat

El jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona ha desestimat el recurs interposat per les seccions locals d'ERC i ICV-EUiA de Malgrat i un grup de persones a títol particular contra la canalització del tram de Can Feliciano de la riera.

La sentència, feta pública ahir, entén que l'obra realitzada s'adequa a la normativa i no vulnera la protecció del medi ambient, com es defensava des de l'acusació, ni tampoc atempta contra el patrimoni arqueològic. El jutge recorda que el projecte que finalment es va executar l'any passat era “una reproducció” de l'aprovat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) el 2006. A més, la sentència recull que “el projecte afecta un tram molt curt de la riera, un tram que corre per una zona urbana consolidada, de forma que es podrà optar per un projecte més o menys enjardinat o tou, però no és possible mantenir un ecosistema fluvial natural”. El jutge recorda que el Maresme és una zona propensa a les avingudes d'aigua i que “la canalització de les rieres és també una qüestió de seguretat de persones i béns”. En aquest sentit, la sentència estableix que la decisió presa per l'Ajuntament de tirar endavant el projecte inicial que incloïa la canalització en forma d'U amb un calaix de formigó “és tan legítima com la que plantejaven els demandants, però que la decisió, en darrera instància, correspon a l'autoritat que té la competència i la legitimació democràtica en cada moment”.

El jutge tampoc estima la petició de l'Ajuntament de condemnar a les costes del judici la part demandant i informa els afectats que es pot interposar un recurs d'apel·lació.