diumenge, 31 d’agost del 2008

Més fotos
L'amic J. Palma ens tramet aquestes imatges. Gràcies.

Fotografies del sopar:Fotografies: J.Piña

- Llàstima del poc espai, perquè va venir més gent del que teniem previst. Em sembla que tothom va quedar la mar de satisfet. Felicitar als que van treballar per fer els vídeos, el sopar, l'organització, etc. Podem estar satisfets!

Sopar 30-8-08:

Gràcies a tots els assistents per haver convertit aquest acte en un èxit. Gràcies a tots aquells que ens han anunciat que estaven presents de cor en el sopar, també els vam sentir a prop tot i la llunyania dels seus cossos. Gràcies a tot l’equip que va organitzar i dirigir aquest acte, motors d’un poble que s’estimen i que aquest els estima a ells.

Tot aquell que vulgui enviar una selecció de fotografies o algun escrit per acompanyar-les que ho faci el més aviat possible.

dijous, 28 d’agost del 2008

Notícies

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2977932

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2977930El dia mateix de l'aniversari (27 d'agost) es va decorar la tanca de la Riera. Val a dir que ara encara té més cartells i elements penjats, aquestes fotografies es van fer a principi de tarda.

dimarts, 26 d’agost del 2008

El sopar del dia 30:

El sopar és a les nou del vespre!


dissabte, 23 d’agost del 2008

Acta 22--8-08

Teniu a la vostre disposició l'acta de la passada assemblea.

Qui vulgui fer afegits o rectificacions, o rebre-la si encara no consta a la llista, que m'ho faci saber:
joan_pipe@msn.com


Es demana que tothom que vulgui aportar pastissos al sopar ho faci.

divendres, 22 d’agost del 2008


Declaracions a Ràdio Marina de l'alcaldessa sobre el sopar aniversari de l'arbreda.

dimecres, 20 d’agost del 2008

Tal i com es va acordar:
Assemblea
Divendres 22 d'agost
a les 21:00
A la sala del Centre

Hi fem falta tots.

divendres, 15 d’agost del 2008

Segona instància:

A L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE MALGRAT DE MAR.

La Sra. Teresa Viusà i Verdaguer, juntament amb la Revista Som-hi i diferents persones que subscriuen el present escrit, davant l’Alcaldessa de Malgrat de Mar, compareixem i,

MANIFESTEM:

1. Que en data de 8 d’agost de 2008, el Departament d’Interior va comunicar que l’acte que es vol celebrar el dia 30 d’agost d’enguany, no és de competència d’aquest Departament, sinó de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Per a redactar aquesta conclusió, va tenir en compte dos informes: un de l’Alcaldia de malgrat de Mat i l’altre de l’Àrea Bàsica Policial d’Arenys de Mar. Cal dir que cap dels informes diuen que es tracte d’un acte reivindicatiu o de defensa, sinó tan sols lúdic. Aquesta part doncs, si és el que consideren les administracions tractaran l’acte del dia 30 d’agost com una celebració lúdica.

2. Cal, una vegada més, i després de la comunicació del Departament d’Interior, que emmarquen el que s’està demanant a la legislació actual: tot i que l’acte que es vol exercir, el qualifiquin d’“activitat cívica de caràcter lúdic” (informe de l’alcaldessa de Malgrat en data de 6 d’agost) o “acte social i/o cultural” (Informe de 7 d’agost de l’àrea bàsica policial d’Arenys de Mar), és un dret també garantit pel dret de reunió, amb la diferència que no caldrà comunicar-ho al Departament d’Interior, per tan no és un dels actes desenvolupats en la Llei Orgànica 9/1983. Si es nega la realització d’aquest acte lúdic comportarà que l’organització i en Assemblea puguin triar altres fórmules per tal de garantir el seu dret de reunió mitjançant comunicació al Departament d’Interior.

3. Amb la voluntat inicial, passem a fixar el que ja vàrem sol·licitar sense obtenir cap resposta formal:

· La Sra. Teresa Viusà i Verdaguer, amb domicili a Camí Nou núm. 7 (casa) i amb número de DNI 77530365-X, és la persona que organitza aquest acte. Alhora, aquesta part vol remarcar que, la Sra. Viusà es dota de l’ajuda de tots els que sotasignen el present escrit i de la Revista Som-hi (entitat jurídica inscrita en la Societat Anònima de Publicacions Locals).

· El lloc de l’acte és a les “peixateries velles” i per tal de salvaguardar la seguretat de tots els assistents, (en els que s’hi poden trobar infants amb els seus pares), es demana que es talli la circulació en el tram comprés entre el camí Nou i la Plaça de l’Església. Aquest tall de circulació no ha de suposar cap perjudici, ja que l’Ajuntament al llarg de l’any ha vingut prohibint el pas de vehicles per aquesta via per tal d’acostumar a la població en la futura previsió d’una peatonalització del tram.

· El dia és el dissabte dia 30 d’agost del 2008 i la hora és la compresa entre les 16:00 i la 01:00 hores de la tarda-nit. (Si es considera més convenient disminuir aquesta franja horària, demanem que se’ns notifiqui)

· L’objecte de l’acte previst és: el primer any de celebració en la defensa de la riera de Can Feliciano i per aquest motiu es preveu un sopar popular en el que no es cuinarà, ni s’emprarà cap mena de foc, brases o similar. Es donarà pa amb embotit.

· Les mesures de seguretat sol·licitades són 10 tanques que es col·locaran per a diferenciar la circulació dels vehicles de la zona de la participació en la reunió.

· 250 cadires, 30 taules, punt de llum, la clau del lavabo i dos contenidors de reciclatge.

4. Que entenem que aquest acte ha de ser autoritzat per l’autoritat municipal, perquè tot i que en l’informe presentat per alcaldia s’invoca l’article 10 de la Llei 9/1983, -(aquesta part no acaba d’entendre aquesta invocació i més quan afirma que no és un acte dels previstos en aquesta Llei)-, totes les part saben i coneixen que el sopar no atempta a l’ordre públic posant en perill a les persones, objectes o altres, ... Tan és així, que ara farà un any que set encausats van ser absolts, després de ser denunciats per la policia local.

5. A més a més, el mateix Director General de la Policia diu:

“, ...entenent que l’esmentat acte s’ha de poder realitzar d’acord amb les ordenances i les diferents regulacions

Per tot això,

SOL·LICITEM: Que s’autoritzi la celebració de l’acte del dia 30 d’agost a les peixateries Velles en els termes que s’han indicat en l’apartat 3 i 4 d’aquest escrit i, si escau alguna limitació d’horari o no es vol deixar mobiliari de l’Ajuntament, se’ns notifiqui.

Malgrat de Mar a 9 d’agost del 2008.

Signat:

T. Viusà

A L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE MALGRAT DE MAR.

Document 1: persones que recolzen amb la seva signatura la present comunicació.

Última hora: Agència Catalana de Noticies

L'Ajuntament de Malgrat de Mar podria autoritzar dilluns que es faci el sopar reivindicatiu de Can Feliciano
element divisor
Jordi Pujolar // ACN // 14.08.2008 // 16.36 h element divisor Ref. 444915 // 0 caràcters
element divisor
Malgrat de Mar (Maresme).- L'Ajuntament de Malgrat de Mar té previst donar dilluns una resposta a la petició que ha fet la plataforma Salvem Can Feliciano per commemorar, amb un sopar reivindicatiu, el primer aniversari de la defensa de l'arbreda que hi ha en aquest indret i que està afectada pel projecte de canalització de la riera. Aquesta és la segona vegada que la plataforma demana a l'Ajuntament poder celebrar l'efemèride, després que a principis d'agost se'ls denegués el permís per un defecte de forma. L'alcaldessa en funcions de Malgrat de Mar, Lluïsa Mèrida, assegura que el sopar 'generarà conflicte', però reconeix que si aquesta segona instància és correcte no es podrà prohibir l'acte.

dilluns, 4 d’agost del 2008

Escrit entrat a l'Ajuntament i departament de la Generalitat

Antecedent: núm. Registre E2008009221 (Registre Municipal de Malgrat de Mar)

COMUNICACIÓ: DRET DE REUNIÓ.


A L’HONORABLE CONSELLER DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR I DE RELACIONS INSTITUCIONALS I DE PARTICIPACIÓ

A L’HONORABLE CONSELLER DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

A L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE MALGRAT DE MAR.


La Sra. Teresa Viusà i Verdaguer, juntament amb la Revista Som-hi i diferents persones que subscriuen el present escrit, davant el Conseller d’Interior, de Governació i de l’Alcaldessa de Malgrat de Mar, compareixem i,


MANIFESTEM:

 1. Que en data de 29 de juliol de 2008 ,la revista Som-hi i la Sra. Teresa Viusà, va comunicar a l’Ajuntament de Malgrat de Mar una sol·licitud en la que es demanava l’espai públic del carrer del Carme comprés entre el camí Nou i la plaça de l’església, juntament amb l’espai de les “peixateries velles”. Alhora es demanaven una sèrie de serveis públics, que són: 250 cadires, 30 taules, punt de llum, la clau del lavabo i dos contenidors de reciclatge.

Als efectes oportuns adjuntem còpia de la instància presentada.

 1. Que l’Ajuntament de Malgrat de Mar el dia 1 d’agost d’enguany ha donat resposta verbal a aquesta instància, mitjançant la trucada d’una treballadora pública a la Sra. Viusà, en la que: es denega la sol·licitud al·legant que la revista som-hi no és qui organitza l’acte definit. Aquest motiu expressat verbalment per la Corporació és del tot arbitrari i no gaudeix de cap fonamentació. Tot i això, els sotasignants, en l’exercici d’un dret legítim, volem posar de relleu una sèrie de consideracions formals per tal de subsanar qualsevol error en la sol·licitud, tot i que, cal tenir present que si la celebració de l’acte depengués de la subsanació de qualsevol defecte de forma l’administració local l’hauria d’haver comunicat als organitzadors formalment.


 1. Que per tal de donar compliment a l’article 9 de la Llei de Reunios (Llei Orgànica 9/1983, DE 15 DE JULIOL i LLEI ORGÀNICA 9/1999), es comunica que:


 1. La Sra. Teresa Viusà i Verdaguer, amb domicili a Camí Nou núm. 7 (casa) i amb número de DNI 77530365-X, és la persona que organitza aquest acte. Alhora, aquesta part vol remarcar que, la Sra. Viusà es dota de l’ajuda de tots els que sotasignen el present escrit i de la Revista Som-hi (entitat jurídica inscrita en la Societat Anònima de Publicacions Locals). (S’aporta còpia del Passaport i denúncia del DNI robat).

 2. El lloc de l’acte és a les “peixeteries velles” i per tal de salvaguardar la seguretat de tots els assistents, (en els que s’hi poden trobar infants amb els seus pares), es demana que es talli la circulació en el tram comprés entre el camí Nou i la Plaça de l’Església. Aquest tall de circulació no ha de suposar cap perjudici, ja que l’Ajuntament al llarg de l’any ha vingut prohibint el pas de vehicles per aquesta via per tal d’acostumar a la població en la futura previsió d’una peatonalització del tram.

 3. El dia és el dissabte dia 30 d’agost del 2008 i la hora és la compresa entre les 16:00 i la 01:00 hores de la tarda-nit.

 4. L’objecte de l’acte previst és: el primer any de celebració en la defensa de la riera de Can Feliciano i per aquest motiu es preveu un sopar popular en el que no es cuinarà, ni s’emprarà cap mena de foc, brases o similar. Es donarà pa amb embotit.

 5. Les mesures de seguretat sol·licitades són 10 tanques que es col·locaran per a diferenciar la circulació dels vehicles de la zona de la participació en la reunió.

Entenem que si en l’anterior sol·licitud hi havia algun defecte formal, amb el present escrit es doni per subsanat.

 1. Que aquesta part, dona trasllat de la present comunicació al Conseller d’Interior i al Conseller de Governació, en tan la competència en matèria de seguretat ciutadana està conferida a l’administració autonòmica, tot i això entenem que és compartida i coordinada amb les administracions locals. És la mateixa Llei que desenvolupa el dret de reunions; l’art. 8 determina l’obligació de comunicar a l’autoritat governativa les reunions que es facin en espais públics, l’acte ja ha estat comunicat a l’autoritat municipal, però ni ens ha estat denegat formalment, ni se’ns ha requerit per a modificar cap extrem. És per això que ens vèiem amb l’obligació de comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya. Tot i això, cal remarcar que en l’article 9 es disposa que l’autoritat governativa notificarà a l’Ajuntament el contingut de la comunicació, per tan es pot interpretar que la comunicació a l’autoritat municipal és potestativa.


 1. Que, donada la resposta de l’Ajuntament, cal que ens referim i emmarquem l’assumpte en l’àmbit legal corresponent:


 • L’acte previst està dins del dret de reunió, proclamat i protegit per l’article 21 de la Constitució Espanyola i desenvolupat en la Llei Orgànica abans esmentada.

 • Que no hi ha cap causa d’exclusió ni de prohibició expressament regulada per la Llei que motivi la prohibició d’aquest acte, en concret, la celebració no es il·lícita segons les Lleis Penals, ni produeix cap alteració a l’ordre públic persones o bens.

 • L’exercici del dret a reunió existeix en els cassos de concurrència concertada i temporal de més de 20 persones i persegueix una finalitat determinada. En el cas concret, no és cap altre que la celebració del primer aniversari en la defensa de l’espai de “Can Feliciano”.

 • Queda més que acreditat que la reunió és del tot pacífica. Potser no compartida o desitjada per l’autoritat municipal, però evidentment aquest sentiment no n’exceptua al seu legítim exercici.

 • El dret de reunió pot ser promogut i comunicat tan per una persona jurídica, com per persones físiques que es trobin en ple exercici del seus drets civils, sempre hi ha de constar un responsable. En la primera instància ja es va identificar la Sra. Viusà, comptant amb el recolzament de la Revista Som-hi amb una llarga tradició en el municipi.

 • Coneixem que el dret de reunió tan sols ha de ser comunicat i que si no es diu res al contrari es pot exercir. En el cas present cas, cal demanar que s’autoritzi expressament o bé, que es revoqui expressament la denegació feta per l’autoritat municipal.

 • Si es segueix prohibint aquest acte s’estarà vulnerant un dels principis bàsics de tot ciutadà en democràcia precisament, per part, d’aquells que els han de promoure. Alhora la seva prohibició podrà ser recorreguda en la via Contenciosa-Administrativa segons l’article 122 de la Llei 29/1998 de la LJCA, procediment regulat en el capítol relatiu a la protecció dels drets fonamentals de la persona.


Per tot això,


SOL·LICITEM:

 1. Que s’admeti aquesta comunicació i que, o bé, s’autoritzi expressament el dret en la seva realització, o bé, es revoqui de manera expressa qualsevol voluntat de prohibició per part de l’administració local en l’acte esmentat.

 2. Que s’admetin les mesures de seguretat sol·licitades, juntament amb els serveis públics sol·licitats en un termini no superior a 10 dies naturals, i es notifiqui a l’adreça expressada en l’encapçalament.

 3. Que es tingui per subsanat qualsevol defecte de forma que pogués contenir la primera instància.


Malgrat de Mar a 1 d’agost del 2008.


Signat:


T. Viusà


A L’HONORABLE CONSELLER DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR I DE RELACIONS INSTITUCIONALS I DE PARTICIPACIÓ

A L’HONORABLE CONSELLER DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

A L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE MALGRAT DE MAR.(ANNEX I): persones que recolzen amb la seva signatura la present comunicació.


divendres, 1 d’agost del 2008

Assemblea urgent:

Assemblea urgent avui a la Plaça de la Barretina a les 21:00.