dimarts, 26 de febrer del 2008

Atenció, gent!

Assemblea

Divendres 29 de febrer
a les 20.30
A la biblioteca La Cooperativa.

Amb el següent ordre del dia:
- Estatuts entitat.

dilluns, 18 de febrer del 2008

Nota important

Com es va quedar a l'assemblea de divendres passat, podeu enviar les vostres dades al correu següent: ameliacasajuana@terra.es

dimarts, 12 de febrer del 2008

Assemblea dia 15

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

divendres dia 15 de febrer a les 20.30 a la biblioteca La Cooperativa
amb el següent Ordre del dia:

- Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.

- Actualització del tema "contenciós" en referència al paratge i riera de Can Feliciano.

- Proposar temes per a la propera reunió.

- Precs i preguntes.

diumenge, 10 de febrer del 2008

Acta 8-2-08 (revisat.2 i acceptat)

Dia: 8 de febrer del 2008
Lloc: Biblioteca la Cooperativa
Hora: 20:45- 23:15

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior:
No hi va haver acta anterior.

- Presentació de la junta directiva, definir comissions (tipus de comissions, qui en forma part i vocal o portaveu), lectura de l’escrit de presentació:
La junta, votada a l’anterior assemblea, es va presentar amb: A. M. Anglada com a presidenta, N. Arís com a vicepresidenta, R. Núñez com a tresorer, J. Piña com a secretari i M. Giol, E. Pérez i N. Banet com a vocals.
Es va decidir nomenar vocals els portaveus de cada comissió, d’aquesta manera trobem M. Giol com a portaveu de la comissió de medi ambient, E. Pérez com a portaveu de la comissió de publicitat i N. Banet com a portaveu de la comissió de festes; a aquests es van afegir J. Bosch com a portaveu de la comissió històrica i T. Viusà com a portaveu de la comissió de periodisme gràfic, tots ells, per tant, vocals de la junta directiva.
Es va parlar de crear una comissió jurídica, però es va deixar en estat embrionari. Va quedar clar que es poden crear noves juntes sempre que l’assemblea les consideri necessàries.
Els membres de cada junta (cada membre pot pertànyer a les juntes que cregui convenient) seran anunciats i penjats en forma de llistat al blog, aleshores cadascú podrà concretar de quines vol formar part o no; també se li pot comunicar directament al secretari perquè aquest faci les rectificacions oportunes.
Quant al discurs, es va presentar una única objecció: que no figurava la idea d’assemblea en l’escrit. Ja ha estat resolt. El representant de la ràdio va demanar la lectura del comunicat. Els presents en el moment van acordar que sí que es podia fer públic, i es va llegir incorporant la rectificació esmentada.
En aquest mateix punt va sorgir el debat del logotip: es va acordar el logotip de l’òliba (14 vots a favor, 10 en contra) com a genèric i la creació de logotips específics per a cada actuació (conservant d’aquesta manera emblemes com el de l’Arbreda o el de la Torre de la Vídua Sala). Aquest últim punt de va ser acordat per unanimitat.

- Formació del blog-web d’opinió:
S’obrirà un blog nou (13 vots a favor, 6 en contra, 2 abstencions), que serà totalment obert, sense cap àrea restringida a membres de l’entitat. Això no implica el tancament del blog de l’arbreda, que continuarà informant sobre el tema concret que tracta, i funcionarà com a blog de l’entitat fins que aquesta es creï i disposi de blog.
En aquest punt es van debatre posicionaments com la possibilitat d’obrir les assemblees al públic no soci o no. La votació va concloure que la nostra entitat és diferent a les altres, que la nostra voluntat des del principi ha estat la participació assembleària i que s’haurà de crear un reglament de règim intern per matisar els estatuts que s’han de revisar (si es considera oportú), de manera que hi càpiga la voluntat manifesta de regir les reunions per un debat assembleari (17 vots a favor, 3 abstencions).

- (Punts que constaran a l’acta de la propera reunió en què ja s’hagin revisat els estatuts.)

- Contenciós referent a la votació plenària de continuar amb el primer projecte a la zona de la riera de Sant Genís anomenada “Can Feliciano”:
Quan un Ajuntament aprova un projecte es pot presentar un contenciós si es creu oportú. És el cas del nostre Ajuntament, els partits de la oposició (CIU, ERC, EUiA-ICV) volen arribar fins on puguin per tal d’aconseguir que s’aprovi el segon projecte, que compta amb el recolzament de la Plataforma “Salvem la riera de Malgrat” ja que aposta per una riera naturalitzada. Per ara preval la votació en ple, ja que és legal. El que es va valorar que no era útil i que ja quasi no quedava temps era el recurs de reposició, però no el contenciós, es va quedar que els advocats estaven treballant en el tema i que més o menys pel dia 15 de febrer hevien de veure si era positiu o no, i a partir d'aquí es decidirà si s'interposa el recurs o no.
La reunió extraordinària del divendres 15-2-08 (a dos quarts de nou a la Biblioteca la Cooperativa) tindrà com a principal objectiu comentar i actualitzar aquest punt.

- Comentar el ple municipal:
En el ple municipal proppassat (7-2-08) es van comentar diferents aspectes referents al patrimoni malgratenc.
Quant al molí d’en Valeri, l’arqueòleg Toni Caballé va contestar, tal i com li pertocava, demanant un estudi dels molins i el canal a l’Ajuntament. Aquest estudi s’ha demanat com a pressupost a l’empresa d’arqueologia Janus (http://www.janus.cat).
El més probable és que quedi en mans de l’Ajuntament l’elecció dels béns com a interès municipal o no.
Per ara s’ha desviat l’aigua de mina que omplia i renovava els cups del molí d’en Valeri o de la Sal cap a la claveguera, amb la intenció de buidar el carcabà i poder-hi entrar.
Els membres de l’entitat, i de la comissió històrica concretament, es marquen l’objectiu d’establir una recerca per tal de documentar aquestes peces.
La intenció de la moció que es va presentar per part dels polítics de la oposició (CIU, ERC, ICV-EUiA) era perquè la informació que sorgís en referència a les feines que es realitzaven en aquests béns fos pública i estigués a l’abast de tothom de manera participativa. Expandia el caràcter de bé protegit a la totalitat de la finca del molí d’en Valeri o de la Sal, el molí del Pont o Vell, i al canal de la riera (canalització que es troba en el tram de Can Feliciano). No es va acceptar, considerant que el millor seria esperar les valoracions que en fessin els arqueòlegs.

- Activitats que s’estan realitzant a ca la Vídua Sala:
Membres de l’entitat van ser avisats de la presència de màquines a la finca de ca la Vídua Sala. Com que des de l’Ajuntament no s’havia informat a cap membre de la “Plataforma salvem la Torre de la Vídua Sala”, un grup d’interessats van anar a demanar explicacions directament als qui hi estaven treballant. Ens van aclarir que eren de l’empresa Arqueociència (http://www.arqueociencia.com) i que les tasques que feien eren comprovar els fonaments de la casa, fer-ne plànols i documentar-la (en aquest punt no els va caldre elaborar gaire ja que van aprofitar el material que la plataforma havia donat a l’Ajuntament). També ens van aclarir que els sostres van anar tots a terra per motius de conservació i no es conserva, per tant, cap de les pintures que els decoraven.
Tot i que en un primer moment ens van dir que podríem entrar a la casa, l’endemà ens ho van negar. Tot i això, el tracte va ser acceptable i obert en tot moment.

- Proposar temes per a la propera assemblea: No es van proposar temes a tractar.

- Precs i preguntes: No hi va haver precs ni preguntes.

Per correccions o modificacions, i per l'aportació de punts per a la propera assemblea notificar-ho al secretari: Joan Piña (joan_pipe@msn.com)

dimecres, 6 de febrer del 2008

Estatuts de Malgrat IV pedres


Els estatuts s'han retirat fins a la seva adaptació (si cal) a la mentalitat assembleària que proposa l’assemblea.

El logotip es va acceptar.

dimarts, 5 de febrer del 2008

Assemblea dia 8

ASSEMBLEA
divendres dia 8 de febrer a les 20.30 a la biblioteca La Cooperativa
amb el següent Ordre del dia:

- Acabar de concretar els punts que queden per a la constitució de l'entitat "Malgrat IV pedres" i el seu desenvolupament.
- Punts a comentar referents a diferents temes.
- Proposta de temes per a properes reunions.
- Precs i preguntes.