divendres, 15 d’agost de 2008

Segona instància:

A L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE MALGRAT DE MAR.

La Sra. Teresa Viusà i Verdaguer, juntament amb la Revista Som-hi i diferents persones que subscriuen el present escrit, davant l’Alcaldessa de Malgrat de Mar, compareixem i,

MANIFESTEM:

1. Que en data de 8 d’agost de 2008, el Departament d’Interior va comunicar que l’acte que es vol celebrar el dia 30 d’agost d’enguany, no és de competència d’aquest Departament, sinó de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Per a redactar aquesta conclusió, va tenir en compte dos informes: un de l’Alcaldia de malgrat de Mat i l’altre de l’Àrea Bàsica Policial d’Arenys de Mar. Cal dir que cap dels informes diuen que es tracte d’un acte reivindicatiu o de defensa, sinó tan sols lúdic. Aquesta part doncs, si és el que consideren les administracions tractaran l’acte del dia 30 d’agost com una celebració lúdica.

2. Cal, una vegada més, i després de la comunicació del Departament d’Interior, que emmarquen el que s’està demanant a la legislació actual: tot i que l’acte que es vol exercir, el qualifiquin d’“activitat cívica de caràcter lúdic” (informe de l’alcaldessa de Malgrat en data de 6 d’agost) o “acte social i/o cultural” (Informe de 7 d’agost de l’àrea bàsica policial d’Arenys de Mar), és un dret també garantit pel dret de reunió, amb la diferència que no caldrà comunicar-ho al Departament d’Interior, per tan no és un dels actes desenvolupats en la Llei Orgànica 9/1983. Si es nega la realització d’aquest acte lúdic comportarà que l’organització i en Assemblea puguin triar altres fórmules per tal de garantir el seu dret de reunió mitjançant comunicació al Departament d’Interior.

3. Amb la voluntat inicial, passem a fixar el que ja vàrem sol·licitar sense obtenir cap resposta formal:

· La Sra. Teresa Viusà i Verdaguer, amb domicili a Camí Nou núm. 7 (casa) i amb número de DNI 77530365-X, és la persona que organitza aquest acte. Alhora, aquesta part vol remarcar que, la Sra. Viusà es dota de l’ajuda de tots els que sotasignen el present escrit i de la Revista Som-hi (entitat jurídica inscrita en la Societat Anònima de Publicacions Locals).

· El lloc de l’acte és a les “peixateries velles” i per tal de salvaguardar la seguretat de tots els assistents, (en els que s’hi poden trobar infants amb els seus pares), es demana que es talli la circulació en el tram comprés entre el camí Nou i la Plaça de l’Església. Aquest tall de circulació no ha de suposar cap perjudici, ja que l’Ajuntament al llarg de l’any ha vingut prohibint el pas de vehicles per aquesta via per tal d’acostumar a la població en la futura previsió d’una peatonalització del tram.

· El dia és el dissabte dia 30 d’agost del 2008 i la hora és la compresa entre les 16:00 i la 01:00 hores de la tarda-nit. (Si es considera més convenient disminuir aquesta franja horària, demanem que se’ns notifiqui)

· L’objecte de l’acte previst és: el primer any de celebració en la defensa de la riera de Can Feliciano i per aquest motiu es preveu un sopar popular en el que no es cuinarà, ni s’emprarà cap mena de foc, brases o similar. Es donarà pa amb embotit.

· Les mesures de seguretat sol·licitades són 10 tanques que es col·locaran per a diferenciar la circulació dels vehicles de la zona de la participació en la reunió.

· 250 cadires, 30 taules, punt de llum, la clau del lavabo i dos contenidors de reciclatge.

4. Que entenem que aquest acte ha de ser autoritzat per l’autoritat municipal, perquè tot i que en l’informe presentat per alcaldia s’invoca l’article 10 de la Llei 9/1983, -(aquesta part no acaba d’entendre aquesta invocació i més quan afirma que no és un acte dels previstos en aquesta Llei)-, totes les part saben i coneixen que el sopar no atempta a l’ordre públic posant en perill a les persones, objectes o altres, ... Tan és així, que ara farà un any que set encausats van ser absolts, després de ser denunciats per la policia local.

5. A més a més, el mateix Director General de la Policia diu:

“, ...entenent que l’esmentat acte s’ha de poder realitzar d’acord amb les ordenances i les diferents regulacions

Per tot això,

SOL·LICITEM: Que s’autoritzi la celebració de l’acte del dia 30 d’agost a les peixateries Velles en els termes que s’han indicat en l’apartat 3 i 4 d’aquest escrit i, si escau alguna limitació d’horari o no es vol deixar mobiliari de l’Ajuntament, se’ns notifiqui.

Malgrat de Mar a 9 d’agost del 2008.

Signat:

T. Viusà

A L’IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDESSA DE MALGRAT DE MAR.

Document 1: persones que recolzen amb la seva signatura la present comunicació.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

ostres!! hi ha mes animacio amb l arbreda que amb la festa petancamajor, ens veiem, si hi ha assamblea poseu-ho al blog que jo no arribo fins divendres i no tinc altre lloc per saber-ho. gracies

amelia

Anònim ha dit...

Algú pot confirmar si hi ha assemblea aquest divendres?

Anònim ha dit...

Sí!